ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุขาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบุรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรำจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพรงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี) ผ่านระบบ Application Zoom เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สถานที่ตั้งสำนักงานของตนเอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี


ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุขาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบุรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรำจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพรงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี) ผ่านระบบ Application Zoom เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สถานที่ตั้งสำนักงานของตนเอง ในวันที่ 15 มิถุนายน  2565  นายสุขาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนแบบบุรณาการโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรำจปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพรงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี) ผ่านระบบ Application Zoom เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สถานที่ตั้งสำนักงานของตนเอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากา...  235   ในวันที่ 21 กันยายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้...  191  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00น. นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์...  137  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ...  136  วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบหม...  122  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา...  97  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ...  92  ในวันที่ 12 ส.ค. 65 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม...  84  วันที่ 29 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี มอบห...  81  วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานเกี่ย...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000    fwuthaithani@gmail.com   056 980587   056 980588   แฟนเพจ