วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มนำ้สะแกกรัง” ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางรัตนา จินะชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำชม ซึ่งได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และสัตว์นำ้ที่นำมาแปรรูป อาทิ ปลาสร้อย ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน ฯลฯ โดยใช้กรรมวิธีในการย่างที่มีสูตรเฉพาะตัว ทำให้มีสีสันสวยงาม แห้ง กรอบ และที่สำคัญสามารถเก็บได้นาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มนำ้สะแกกรัง” ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางรัตนา จินะชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำชม ซึ่งได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และสัตว์นำ้ที่นำมาแปรรูป อาทิ ปลาสร้อย ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน ฯลฯ โดยใช้กรรมวิธีในการย่างที่มีสูตรเฉพาะตัว ทำให้มีสีสันสวยงาม แห้ง กรอบ และที่สำคัญสามารถเก็บได้นาน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-13  |   ข่าววันที่: 2021-09-13 |  อ่าน: 23 ครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมให้การต้อนรับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มนำ้สะแกกรัง” ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางรัตนา จินะชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำชม ซึ่งได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และสัตว์นำ้ที่นำมาแปรรูป อาทิ ปลาสร้อย ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน ฯลฯ โดยใช้กรรมวิธีในการย่างที่มีสูตรเฉพาะตัว ทำให้มีสีสันสวยงาม แห้ง กรอบ และที่สำคัญสามารถเก็บได้นาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (473)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (421) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (416) ประวัติหน่วยงาน.. (394) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (383) หน้าที่รับผิดชอบ.. (380) แผนผังศูนย์ฯ.. (377) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (336) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (331) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000