ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. -12.00 น. โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. -12.00 น. โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-30  |   ข่าววันที่: 2021-08-30 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. -12.00 น. โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (478)  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (426) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (421) ประวัติหน่วยงาน.. (401) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (387) หน้าที่รับผิดชอบ.. (383) แผนผังศูนย์ฯ.. (382) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (339) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (333) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (329)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000