ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะุเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองประเวศบุรีรัมย์ ตำบลทับยาว อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะุเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองประเวศบุรีรัมย์ ตำบลทับยาว อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-01  |   ข่าววันที่: 2021-04-01 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองประเวศบุรีรัมย์ ตำบลทับยาว อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำและแหล่งทำประมงน้ำจืดให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมการมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (508)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (467) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (452) ประวัติหน่วยงาน.. (433) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (422) หน้าที่รับผิดชอบ.. (414) แผนผังศูนย์ฯ.. (407) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (370) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (354) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (354)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000