ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ให้การต้อนรับนายสาวมญัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นจังหวัดอุทัยธานี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี นายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี ให้การต้อนรับนายสาวมญัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการลงพื้นจังหวัดอุทัยธานี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-29 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

 ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี โดยนายสุชาติ ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานีได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ นางสาวมณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุสัญญาให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) อาคารภักดิ์หอประชุมเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีและเป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มะม่วงหลากหลายชนิด มะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสัก ครั้งที่ 4 ณ หุบป่าตาด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  และได้รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำเืพื่อปล่อยในแหล่งน้ำตำบลสว่างอารมณ์ และตำบลทุ่งนางาม จังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลาประจำหน่วยงาน.. (494)  ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (454) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประม.. (443) ประวัติหน่วยงาน.. (424) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดอุทัยธานี.. (417) หน้าที่รับผิดชอบ.. (407) แผนผังศูนย์ฯ.. (403) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (362) ในวันที่ 2,3 กรกฎาคม 2563 นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (348) กิจกรรมจิตอาสาร่วมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามแนวทางปลูกป่า 3 อย่าง เกิดประโยชน์ 4 อย่าง.. (347)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

     38 หมู่ 8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  61000