ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-21  |   ข่าววันที่: 2020-10-20 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอปักธงชัย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอปักธงชัย และผู้นำชุมชน นำรถยนต์และเรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 04 ลงพื้นที่นำ อาหาร น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิงในพื้นที่ บ้านพระเพลิง หมู่ 2 ตำบลนกออก และ บ้านทุ่งเสาธง หมู่ 5 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ศูนย์ฯจะร่วมบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 


 Tags

  •  บทความ
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายที่น่ารู้ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ.2563 กฎหมายประมงที่น่ารู้ กฎหมายบังคับใช้ประจำในพื้นที่น้ำจืด กฎหมายที่ประมงน่ารู้ การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัวต์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่3) กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรบ.สิทธิการทำประมงไทย กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรก.2558 และที่แก้ไขฉบับเต็ม กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศเขตรักษาพืชพันธ์จังหวัดชัยภูมิ กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธ์ หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (825)  กิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโด บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ.. (392) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (317) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (283) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (250) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (240) กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.. (228) วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (227) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (224) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (216) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (189) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (188) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (186) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (182) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.. (182) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา.. (181) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (181) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (179) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (178) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (176)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130