ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-10-21  |   ข่าววันที่: 2020-10-20 |  อ่าน: 196 ครั้ง
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอปักธงชัย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา ประมงอำเภอปักธงชัย และผู้นำชุมชน นำรถยนต์และเรือตรวจประมงน้ำจืดลำตะคอง 04 ลงพื้นที่นำ อาหาร น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนลำพระเพลิงในพื้นที่ บ้านพระเพลิง หมู่ 2 ตำบลนกออก และ บ้านทุ่งเสาธง หมู่ 5 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ศูนย์ฯจะร่วมบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป 

 Tags

  •  บทความ
  • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภททีสาธารณประโยชน์ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2554 ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายที่น่ารู้ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ.2563 กฎหมายประมงที่น่ารู้ กฎหมายบังคับใช้ประจำในพื้นที่น้ำจืด กฎหมายที่ประมงน่ารู้ การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัวต์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่3) กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรบ.สิทธิการทำประมงไทย กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรก.2558 และที่แก้ไขฉบับเต็ม กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศเขตรักษาพืชพันธ์จังหวัดชัยภูมิ กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธ์ หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (1,081)  กิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโด บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ.. (859) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูกำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.. (689) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (647) กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.. (615) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (601) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (547) กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่บึงละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ.. (524) ออกปฏิบัติงานรื้อถอน และตรวจยึด เครื่องมือประมง ที่ลักลอบทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่เขื่อนลำตะคอง .. (456) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (443)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130