กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
     ผลการปฏิบัติงาน ได้จับกุมผู้ลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภท ข่าย จำนวน 3 ผืน ลักลอบทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ ในช่วงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน พ.ศ.2563 โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากช่อง อำเภอปากช่อง                    จังหวัดนครราชสีมา ตามปจว.ข้อ29 เวลา 23.25 น. ลงวันที่ 15 กันยายน 2563  คดีที่ 1244/63 ยึดทรัพย์ที่ 787/63 โดยมี ร.ต.อ.ครรชิต  พินิจ เป็นพนักงานสอบสวน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับ...  175   วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงา...  162  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับสั...  147  วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วงฤดูส...  130   วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว ...  129   วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน...  128  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับส...  122  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในที่จับส...  120  วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับผู้ช่ว...  115  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วง...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ