ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 และคณะ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 และคณะ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-06  |   ข่าววันที่: 2020-08-05 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันที่ 5 สิงงหาคม 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิและเครือข่ายประมงในพื้นที่บึงละหาน ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลานิล GAP บ้านดอนละนาม ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (731)  วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (184) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (181) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (178) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (168) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (157) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (156) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (156) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (149) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (146) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (143) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (142) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (139) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (139) ฝึกอบรม .. (135) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (134) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (131) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (124) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (122) โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130