ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-29  |   ข่าววันที่: 2020-06-29 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตรวจเยีี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2563 พื้นที่ดังนี้

1. ชุมชประมงบ้านโนนคูณ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2. ชุมชนประมงบ้านทราบมูลเหนือ ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

3. ชุมชนประมงบ้านอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (724)  วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (183) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (178) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (177) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (166) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (156) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (155) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (151) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (144) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (141) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (141) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (139) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (138) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (135) ฝึกอบรม .. (133) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (131) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (131) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (122) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (121) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา).. (119)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130