จัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหนองกุดทิง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

จัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหนองกุดทิง  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานประมงอำเภอเมืองบึงกาฬ และชปพ.ประมง จัดวางทุ่นและธงแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณแหล่งน้ำหนองกุดทิง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และได้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ให้พี่น้องชาวประมงได้รับทราบและปฏิบัติตาม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (734)  วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (184) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (182) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (179) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (168) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (157) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (157) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (156) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (149) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (146) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (143) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (142) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (140) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (139) ฝึกอบรม .. (136) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (135) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (132) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา).. (125) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (124) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (122)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130