โครงกา่รเสริมสร้าง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

โครงกา่รเสริมสร้าง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-31  |   ข่าววันที่: 2020-05-28 |  อ่าน: 24 ครั้ง
 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ร่่วมด้วย นายอำเภอจัตุรัส ประมงจัวหัด ประมงอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ สภ.จัตุรัส ปศุสัตว์นอำเภอ เกษตรอำเภอ อบต. กำนันและผุ้ใหญ่บ้าน และชาวประมงในพื้นที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว ณ บริเวณคลองลำคันฉู บ้านท่าศาลา ตำบลละหาน จังหวัดชัยภูมิ  


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (143)  ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (142) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (122) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (118) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (113) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (109) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (109) ฝึกอบรม .. (105) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (105) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (102) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (101) ชปพ.ประมง.. (97) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (97) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (93) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (93) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (91) ประวัติความเป็นมา.. (83) โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน.. (82) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (81) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. (80)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130