ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา 

เมนู

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |   ข่าววันที่: 2020-04-22 |  อ่าน: 751 ครั้ง
 

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)

กองตรวจการประมง  กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประวัติความเป็นมา

               เดิมชื่อ  "หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงนำ้จืดเขื่อนลำตะคอง" ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ปี 2535 ดำเนินการสร้างบนที่ดินราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง เนื้อที่ประมาณ  40-0-3 ไร่ ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2537 เป็นต้นมา และยกระดับเป็น งานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2540 และได้ยกระดับขึ้นเป็น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2546 และเป็นศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมประมงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 มาเป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงหนือ (นครราชสีมา) จนถึงปัจจุบัน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (751)  "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (201) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (198) วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (194) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (193) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (184) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (175) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (174) กิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโด บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ.. (174) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (161) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (155) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (152) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (150) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (150) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (148) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา.. (147) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (145) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (144) ฝึกอบรม .. (143) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (137)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130