กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-17  |   ข่าววันที่: 2020-04-09 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ร่วมกับ ชปพ. ประมงออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมงจัดเตรียมสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณท่าน้ำบ้านหนองหญ้าข้าวนก ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภุมิ


 Tags

  •  บทความ
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 กฎหมายที่น่ารู้ ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ.2563 กฎหมายประมงที่น่ารู้ กฎหมายบังคับใช้ประจำในพื้นที่น้ำจืด กฎหมายที่ประมงน่ารู้ การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัวต์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่ (ฉบับที่3) กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรบ.สิทธิการทำประมงไทย กฎหมายที่ประมงน่ารู้ พรก.2558 และที่แก้ไขฉบับเต็ม กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศเขตรักษาพืชพันธ์จังหวัดชัยภูมิ กฎหมายที่ประมงน่ารู้ ประกาศจังหวัดนครราชสีมา กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธ์ หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (819)  กิจกรรมแข่งขันตกปลาชะโด บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ.. (388) กิจกรรมสืบชะตาปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา .. (315) วันที่ 28 มีนาคม 2562 กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่.. (278) "เทศกาลกินปลาลำตะคอง ".. (249) เทศกาลกินปลาลำตะคอง ครั้งที่ 17.. (236) วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (227) ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.. (221) กิจกรรมควบคุมการทำการประมง พื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา.. (218) มอบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลชมเชย" การประกวดชุมชนประมงดีเด่น ประจำปี 2562.. (213) กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์.. (188) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (186) ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน และร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ.. (185) กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง.. (182) หน่วยงานในสังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา.. (180) โครงการอบรมยุวประมง ประจำปี 2563.. (179) งานวันเปิดบึงละหาน ประจำปี 2562.. (178) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (177) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (175) ฝึกอบรม .. (175)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130