วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา..คลิก

วันที 13 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดชุดเจ้าหน้าทีจำนวน 3 นายเรือตรวจการ 03 พร้อมรถยนตร์ทางราชการ กจ9380 นครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเนตรจุดชุมพวง
ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา
และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ผลการปฏิบัติงาน
ได้รับและส่งผู้ประสบภัยที่เดินทางเข้าและออก หมู่บ้านจำนวน 30รายพร้อมทั่งได้นำส่งท่าน ส.ส
ทัศนียา รัตน์วราหะ พร้อมท่านนายกปิยภัทร ณัชชาพงษ์และท่านรอง นิตยา ทองคร่ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย หมู่ 6และ หมู่ 14 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้านโนนทอง หมู่ 4 บ้านละลมและบ้านยาง หมู่ 6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน หมู่ 10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้า... จำนวนผู้อ่าน 97  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ และค่าใช่จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ.2566 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสั... จำนวนผู้อ่าน 92 วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก  อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเนตรจุดชุมพวง วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน... จำนวนผู้อ่าน 88 วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบตชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวง ได้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีชุมชนบ้านโนนทองชุมชนพิกุลทอง บ้านโนนทอง บ้านยาง บ้านละ ต.ชุมพวงและบ้ายดอนลำดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงา... จำนวนผู้อ่าน 84 วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิและประมงอำเภอเนินสง่า ขนย้ายจระเข้ และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้น บ้านค่ายหมื่นแพ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง และ บ้านท่าหว้า อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักง... จำนวนผู้อ่าน 80 วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาชุมพวง ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีชุมชนบ้านโนนทอง ชุมชนพิกุลทอง วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป... จำนวนผู้อ่าน 68 วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที ทีประสบภัยบ้านโนนทอง ม.4 บ้านและลม บ้านยาง ม.6 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จมนครราชสีมา และบ้านดอนลำดวน ม.10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที... จำนวนผู้อ่าน 66 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอชุมพวง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ออกปฏิบัติงานวางอวนตาข่ายเพื่อดักจับจระเข้ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนัก... จำนวนผู้อ่าน 63  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก อบต.ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตาจุดชุมพวง ได้ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นชุนชนโนนทอง ชุมชนพิกุลทอง  บ้านโนนทอง  บ้านยาง บ้านละลม ต.ชุมพวงและบ้านดอนลำดวน  ต.ประสุข  อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนัก... จำนวนผู้อ่าน 51 11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพและอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนลำดวน หมู่ที่ 10 บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา บ้านละลม หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยั... จำนวนผู้อ่าน 49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

    รายละเอียด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130  email  lamtakhong_fisheries@hotmail.com  โทรศัพท์ 0 4431 1008  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6