วันที 9 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก  อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาจุดชุมพวง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


วันที 9 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก  อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาจุดชุมพวง วันที 9 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา จัดชุดเจ้าหน้าทีจำนวน 4 นาย เรือตรวจการประมง 03 พร้อมด้วยรถยนต์ทางราชการ กจ9380 นครราชสีมา .ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชุมพวง กองทัพบก  อบต ชุมพวงและกู้ภัยสว่างเมตตาจุดชุมพวง
ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ
พร้อมทั่งนำอาหารพร้อมถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที ชุมชนบ้านโนนทอง ชุมชนบ้านพิกุลทอง บ้านโนนทอง บ้านยาง
บ้านละลม ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง 
จ.นครราชสีมา
และบ้านดอนลำดวน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ผลการปฏิบัติงาน
ได้รับส่งผู้ประสบภัยพร้อมทั่งได้นำอาหารและถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้น
ที ม.10 ต.ประสุขบ้านดอนลำดวน บ้านยาง ม.6บ้านละลม ม.2ชุมชนโนนทอง ม.4 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
ผู้ประสบภัยใช้บริการจำ60 ราย
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน...  64   วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักง...  61  วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้า...  56  วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงา...  54  วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป...  49  วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที...  39  วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนัก...  37  11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยั...  31  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสั...  30   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนัก...  26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ