วันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ บ้านโคกตาเมา ม.6 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


วันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ บ้านโคกตาเมา ม.6 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ  วันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ และผู้นำชุมชน ตรวจสอบพื้นที่ บ้านโคกตาเมา ม.6 ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลการคนหายังไม่พบเห็นจระเข้ดังกล่าว และได้ประสานกับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ไกล้บริเวณที่พบเห็นจระเข้รับทราบและติดตามเฝ้าระวังหากมีผู้พบเห็น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน...  65   วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักง...  62  วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้า...  56  วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงา...  55  วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป...  49  วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที...  39  วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนัก...  37  11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยั...  31  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสั...  30   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนัก...  27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ