วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ณ บึงขี้นาก หมู่ที่ 4  บ้านจาน  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราสีมา เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมพระชนนีพันปีหลวง 

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ณ บึงขี้นาก หมู่ที่ 4  บ้านจาน  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราสีมา เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมพระชนนีพันปีหลวง   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ณ บึงขี้นาก หมู่ที่ 4  บ้านจาน  ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราสีมา เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมพระชนนีพันปีหลวง  โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 30 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักง...  58   วันที 10 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงาน...  57  วันที 7  ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปรามแราบประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงา...  49  วันที 8 ตุลาคม2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานป...  47  วันที 14 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นทีบ้า...  40  วันที 13 ตุลาคม 2565 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที...  29  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสั...  26  11 ตุลาคม 2565 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งนำถุงยั...  26  วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนัก...  25   วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา  ร่วมกับสำนัก...  24


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ