วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดำเนินการร่วมกิจกรรมจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้อาสาสมัครประมง บรรยายข้อกฎหมายประมงเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ห้ามทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่  วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดำเนินการร่วมกิจกรรมจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้อาสาสมัครประมง บรรยายข้อกฎหมายประมงเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ห้ามทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่  วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ  ดำเนินการจัดฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาความรู้อาสาสมัครประมง บรรยายข้อกฎหมายประมงเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง ห้ามทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่  วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนให้กับชุมชน บ้านบุ่งเวียน  ตำบลโป่งนก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 40 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  291   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  161  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต.กุดตุ...  145  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  140  ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลา...  130  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  120  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  110  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน...  107   ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทาน  ต.หนองหลัก...  105  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ