วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาปลา ปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


 วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาปลา ปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง  วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนบ้านท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาปลาและร่วมกันปล่อยปลาเบญจพรรณ จำนวน 50,000 ตัว เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนัก...  119   วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ร่วมกับ ชปพ.ประมง ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประ...  109  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ในช่วงฤดูส...  95  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงา...  92  วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา และสมาชิกผู้...  88  วันที่ 20 กันยายน 2565 ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คล...  74  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ทำการจับกุมผ...  72  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ออกปฏิบัติงา...  72  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมพิธีปล่อ...  67  วันที่ 1 กันยายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักง...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ