ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 25-28 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา กองตรวจการประมง ได้ออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สตรีและเด็ก ออกจากพื้นที่ไปอยู่พื้นที่ปลอดภัย และได้ขนย้ายสิ่งของของประชาชนขึ้นที่สูง พร้อมนำอาหารและน้ำดื่มให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกทั้งได้เข้าทำการขนลำเลียงอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารและ อินเทอร์เน็ต จากอาคารสำนักงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิและจาก หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ ไปเก็บ ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่พื้นที่สูง เนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่มีความสูงประมาณ 50-150 เซนติเมตร หากมีมวลน้ำเพิ่มระดับขึ้นอาจก่อเกิดความเสียหายได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  213   โครงการฝึกอบรม "ยุวประมง" รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   173  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลจอหอ อำ...  130  ออกปฏิบัติงานควบคุมเผ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย   118  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย   111  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (คัดเลือกคณะกรรมการฯ) กลุ่...  110  ประชุมโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนปร...  105  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กลุ่มชาวประมงลำตะคอง บ้านท...  104  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  91  วันพ่อ 5 ธันวาคม   88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ