ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงพื้นที่ แม่น้ำชี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอคอนสววรค์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดขอนแก่น

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา


ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงพื้นที่ แม่น้ำชี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอคอนสววรค์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดขอนแก่น วันที่ 13 กันยายน 2564  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมาบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงพื้นที่  แม่น้ำชี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอคอนสววรค์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดขอนแก่น

ผลการปฏิบัติงานได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือประมง ลอบพับได้ หรือไอ้โง่

-ขนาดความยาว 4 เมตร จำนวน 1ชุด 

ได้นำของกลางส่ง สภ.คอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิเพื่อบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทานติดบึงละหาน ต...  286   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  157  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  128  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ต.กุดตุ...  126  ปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง  ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลา...  126  ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ต....  105   ปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย พื้นที่คลองชลประทาน  ต.หนองหลัก...  102  ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย บริเวณแม่น้ำชี ตำบลหนองบัวระเ...  100  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมกับประมงอ...  95  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ...  93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดนครราชสีมา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130    lamtakhong_fisheries@hotmail.com   0 4431 1008   แฟนเพจ