สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-25 |  อ่าน: 381 ครั้ง
 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 4 เซนติเมตร จำนวน 28,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณคลองดวด หมู่ที่  1 ตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ โดยนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นายเจริญพงศ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจัาหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอท่าชนะ โดยนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ รวมทั้งนายเกรียงศักดิ์  ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี พร้อมชาวประมง จำนวน 10 คนร่วมปล่อยสัตว์น้ำในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,000)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (865) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (803) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (766) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (760) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (591) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (553) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (514) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ค่ะ ติดต่อสอบถามโทร 077255288 หรือ ตึกตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 0779.. (481) ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน.. (454) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (434) Surat coastal.. (424) บุคลากร.. (418) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน.. (418) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (405) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (405) ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว".. (393) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (386) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (381) กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (366)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160