สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-25 |  อ่าน: 450 ครั้ง
 

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 4 เซนติเมตร จำนวน 28,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณคลองดวด หมู่ที่  1 ตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ โดยนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นายเจริญพงศ์ สุขโข เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจัาหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอท่าชนะ โดยนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ มอบหมายให้นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอท่าชนะ รวมทั้งนายเกรียงศักดิ์  ศิริรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลคันธุลี พร้อมชาวประมง จำนวน 10 คนร่วมปล่อยสัตว์น้ำในครั้งนี้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,098)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (992) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (972) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (859) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (822) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔.. (741) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (652) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (605) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (604) ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน.. (600)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160