กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 720 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2
โดยร่วมกันแข่งขันกีฬาร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม... (839)   วีดีโอ "การทำสัญลักษณ์ปูก่อนปล่อยสูแหล่งน้ำธรรมชาติ"  (79)  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน  (73)  ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (54)  บทความ เรื่อง การสร้างพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน  (35)  รายงานผลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำฯ และตรวจสารตกค้างในตัวอย่างวัตถุดิบ... (25)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้... (20)  ลงพื้นที่คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมช... (16)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย “การล่อลูกหอยตะโกรมกรามขา... (13)  เอกสารวิชาการ เรื่อง ผลของความเข้มแสงและช่วงเวลาของการรับแสงต่อการขุนเลี้ยงแม่พั... (9)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160