กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-07  |   ข่าววันที่: 2020-02-06 |  อ่าน: 417 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2
โดยร่วมกันแข่งขันกีฬาร่วมกัน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (699)  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (579) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (573) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (555) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (460) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (417) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (340) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (331) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (312) บุคลากร.. (309) Surat coastal.. (300) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (273) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (268) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (246) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (242) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (240) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (233) ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว".. (232) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (227) คู่มือประชาชนปรับลดระยะเวลากระบวนงาน การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์.. (221)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160