EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง 

หน้าแรก

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-04 |  อ่าน: 95 ครั้ง
 

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่สำคัญ แต่จากข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้การผลิตกุ้งทะเลของไทยลดปริมาณลงเป็นอันมาก แต่กระนั้นก็ตามไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกในระดับต้น ๆ 
ของโลกที่หลายประเทศให้ความสนใจและจับตามอง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการแข่งขันทางการค้าของ “กุ้งทะเล” ที่สูงมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้เมื่อมี “ข่าว” ไม่ว่าในทิศทางใดจะกระตุ้นความสนใจ และพร้อมที่จะ “แชร์” ต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จะเห็นได้จากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มี วีดีโอ ที่เผยแพร่ออกมาใน YouTube โดยองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรของประเทศเยอรมัน หัวข้อเรื่อง “The dirty business with the shrimp” ซึ่งงาน
สารคดีชิ้นนี้นำเสนอภาพที่เป็นลบกับการเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทย ที่จะทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกเข้าใจผิดต่อภาพลักษณ์กุ้งทะเลของไทย โดยข้อมูลทั้งหมดเป็น “เรื่องเก่า” ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง แม้แต่ Dr. David Bassett, Program Manager ของ EURASTiP หรือ The European Asian Aquaculture Technology and Innovation Platform ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืน ยังได้มีคำแถลงในงาน Aquaculture in Thailand: Challenges and opportunities for Europe เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวีดีโอดังกล่าวว่า “…. วิดีโอที่ทำใหม่เป็นภาคภาษาอังกฤษชุดนี้ เป็นชุดเดียวกันกับ “Schmutizge shrimps-dirty shrimp in German” ซึ่งเผยแพร่ในเยอรมันเมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมันหมายความว่า นอกจากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเท็จแล้ว วิดีโอการนำเสนอครั้งนี้ยังเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย โดยเฉพาะประเด็นการกล่าวอ้างว่า พื้นที่ป่าชายเลนของไทยถูกทำลายล้างด้วยฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล มีการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีที่ผิดวิธี มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ทำความเสียหายแก่แม่น้ำลำคลองและสร้างมลพิษเป็นอันตรายกับเด็กที่ไปว่ายน้ำบริเวณนั้น รวมทั้งการจ้างแรงงานผิดกฎหมายจากเมียนมาร์ และเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องสร้างสรรค์เลย ไม่มีการพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลไทย รวมทั้งสมาคมกุ้งทะเลต่างๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้พยายามร่วมมือกันมาโดยตลอดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยมีความยั่งยืน…” และ EURASTiP ยินดีที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อต่อต้านข้อมูลและเนื้อหาที่เป็นเท็จในวิดีโอชุดนี้ Dr. David Bassett กล่าวทิ้งท้ายและในฐานะประเทศไทย กรมประมง เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิต ขอขอบคุณ EURASTiP ผู้นำเข้า และผู้บริโภคทั่วโลกที่เชื่อมั่น “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” ตลอดมา และยืนยันว่า อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ “ความยั่งยืน” และขอความร่วมมือทุกท่านในการหยุดยั้งการ “แชร์” วีดีโอที่มีเนื้อหาอันเป็นเท็จชุดนี้ และช่วยกัน “เผยแพร่” และ “นำเสนอ” ข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านใดต้องการข้อมูลการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ติดต่อประสานขอข้อมูลที่กรมประมงได้ตลอดเวลา อธิบดีกรมประมงกล่าวทิ้งท้ายในที่สุด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติของศูนย์ฯ.. (635)  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี).. (441) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (321) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (305) ส่งมอบพันธุ์ลูกปูทะเลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (269) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการป.. (228) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562.. (187) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (186) Top.. (177) บุคลากร.. (176) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี)ค่ะ.. (158) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย).. (158) ผอ.นิคม ละอองศิริวงค์ และคณะ จาก ศพช. นราธิวาส ให้คำแนะนำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (141) POPUP.. (137) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน.. (135) Big Cleaning Day 2nd.. (129) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่.. (118) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (117) พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (116) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (104)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต3 (สุราษฎร์ธานี)

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160