EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง 

หน้าแรก

 เผยเเพร่: 2019-09-04  |   ข่าววันที่: 2019-09-04 |  อ่าน: 404 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (997)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (862) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (801) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (763) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (758) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (586) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (545) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (510) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ค่ะ ติดต่อสอบถามโทร 077255288 หรือ ตึกตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 0779.. (480) ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน.. (450) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (429) Surat coastal.. (424) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน.. (415) บุคลากร.. (414) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (404) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (401) ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว".. (390) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (385) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (376) กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (364)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160