นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-28  |   ข่าววันที่: 2021-04-28 |  อ่าน: 181 ครั้ง
 

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายอาคม สิงหบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 1.5-2 ซม. จำนวน 10,000 ตัว ลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ริมเขื่อนบ้านเฉงอะ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,037)  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม.. (943) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ปีงบประมาณ 2563.. (869) กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาวในบ่อดิน.. (807) กิจกรรมการปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาวตามมาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ.. (785) กีฬาประมงสัมพันธ์ ซี่ซั่น 2 ปี 2563.. (619) หน้าปกในหลวงพระราชินี.. (574) การจดแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม) .. (548) ปัญหาการเลี้ยงหอยแครงในทะเลสู่การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยแครงแบบยั่งยืนในบ่อดิน.. (514) ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ค่ะ ติดต่อสอบถามโทร 077255288 หรือ ตึกตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 0779.. (505) พิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (481) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน.. (455) Surat coastal.. (440) บุคลากร.. (431) EURASTiP มั่นใจใน “อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย” กรมประมง…วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง.. (421) ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ "ปลากะพงขาว".. (421) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน.. (420) รับสมัครเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ Young Smart Farmer.. (407) สนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (403) กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (388)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สุราษฎร์ธานี

     97/1 หมู่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160