ขอประชาสัมพันธ์ Infographic ในหัวข้อ "ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ Infographic ในหัวข้อ "ข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำในสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19" 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-25  |   ข่าววันที่: 2021-01-25 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศมีความกังวลต่อการปนเปื้อนเชื้อในสินค้านำเข้า โดยมีการเพิ่มมาตรการในการสุ่มสินค้าที่ด่านท่าเข้าปลายทาง เพื่อตรวจการปนเปื้อนของเชื้อ COVID - 19 ที่บรรจุภัณฑ์และตรวจเชื้อกอโรคที่ต้องเฝ้าระวังในสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตในแต่ละชนิด ซึ่งหากมีการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ต้องเฝ้าระวัง สินค้าดังกล่าวจะต้องถูกทำลายหรืออาจถูกระงับการส่งออกเป็นการชั่วคราวหรือปฏิเสธการนำเข้าได้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com