ขอแจ้งแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ขอแจ้งแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |   ข่าววันที่: 2021-01-05 |  อ่าน: 118 ครั้ง
 

ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการตามแนวทางป้องกันปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com