วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสันติ เรืองฉ่าง นักวิชาการประมง และนายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสันติ เรืองฉ่าง นักวิชาการประมง และนายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-30  |   ข่าววันที่: 2020-10-26 |  อ่าน: 227 ครั้ง
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสันติ เรืองฉ่าง นักวิชาการประมง และนายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,500 ตัว ได้แก่ ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 500 ตัว บริเวณ สันเขื่อนนฤบดินทรจินดา โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ในการติดตามงานฯ ดังกล่าว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอนาดี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการดำเนินงานวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณา ถวิลวรรณ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ นายสันติ เรืองฉ่าง นักวิชาการประมง และนายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสเดินทางติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออก และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,500 ตัว ได้แก่ ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 500 ตัว บริเวณ สันเขื่อนนฤบดินทรจินดา โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ในการติดตามงานฯ ดังกล่าว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอนาดี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายการดำเนินงาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com