โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี” รุ่นที่ 1  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหาดสะแก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี” รุ่นที่ 1  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหาดสะแก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-20  |   ข่าววันที่: 2020-08-04 |  อ่าน: 340 ครั้ง
 

วันที่  4 สิงหาคม  2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี  ได้จัดอบรมเกษตรกร  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี” รุ่นที่ 1  ณ  ศาลาการเปรียญวัดหาดสะแก  อำเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 40 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกร Smart farmer ต้นแบบได้ โดยมีนางจารุกร มีพร้อม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรีเป็นวิทยากรบรรยาย และ นายปณิธาน  นิยมสิทธิ์  นักวิชาการประมงชำนาญการ  และ นายสรณัช์  จำปาศรี  ประมงอำเภอเมือง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com