พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2563 มีดังนี้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2563 มีดังนี้ พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2563 มีดังนี้..คลิก

พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 24 เม.ย. 2563 มีดังนี้
- ปลานิล ขนาด 2-3 ซม. ราคาตัวละ 0.15 บาท จำนวน 10,000 ตัว
- ปลานิล ขนาด 3-5 ซม. ราคาตัวละ 0.20 บาท จำนวน 30,000 ตัว
- ปลานิล ขนาด 5-7 ซม. ราคาตัวละ 0.30 บาท จำนวน 7,000 ตัว
- กบนา อายุ 30 วัน ราคาตัวละ 1 บาท จำนวน 2,000 ตัว
- ไรแดง กิโลกรัมละ 100 บาท มีจำนวน 1 กิโลกรัม
- ปลาหางนกยูง ขนาด 2-2.5 ราคาตัวละ 2 บาท จำนวน 100 ตัว
!! สนใจติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 037 452590-1 ในวันและเวลาราชการนะคะ !!

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

    รายละเอียด  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com  email  ifprachinburi@gmail.com  โทรศัพท์ 037-452590-1  FAX 037-452590-1  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6