วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิต ปม.1 บอล และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิต ปม.1 บอล และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |   ข่าววันที่: 2020-03-12 |  อ่าน: 252 ครั้ง
 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิต ปม.1 บอล และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดมะม่วง และแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วง รวมทั้งมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ Smart Farmer/ Young Smart Farmer โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานและรับบริการทางการเกษตรกว่า 300 คน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com