วิสัยทัศน์- พันธกิจ กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วิสัยทัศน์- พันธกิจ กรมประมง 

วิสัยทัศน์-พันธกิจ (กรมประมง)

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 1900-01-01 |  อ่าน: 559 ครั้ง
 

วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน"

พันธกิจ
1.พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2.เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3.บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4.พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com