เข้าเป็นวิทยากรสำหรับให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปี2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

เข้าเป็นวิทยากรสำหรับให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปี2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-16  |   ข่าววันที่: 2020-01-14 |  อ่าน: 293 ครั้ง
 

วันที่ 14 มกราคม 2563 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางจารุกร มีพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าเป็นวิทยากรสำหรับให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนประจำปี2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com