ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี เข้าเก็บคุณภาพน้ำหลังปล่อยปลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี เข้าเก็บคุณภาพน้ำหลังปล่อยปลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-10-02  |   ข่าววันที่: 2019-09-24 |  อ่าน: 256 ครั้ง
 

ในวันที่  24  กันยายน  ๒๕๖๒  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  เข้าเก็บคุณภาพน้ำหลังปล่อยปลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว  ปีงบประมาณ  2562 ณ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com