วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจารุกร ฟองอินทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมให้ความรู้เตรียมความพร้อมในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสาธิตการทำจุลินทรีย์บอล ณ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวจารุกร ฟองอินทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมให้ความรู้เตรียมความพร้อมในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสาธิตการทำจุลินทรีย์บอล ณ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-06-12  |   ข่าววันที่: 1900-10-06 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

วันที่ 10  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นางสาวจารุกร  ฟองอินทร์  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมให้ความรู้เตรียมความพร้อมในการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และสาธิตการทำจุลินทรีย์บอล  ณ อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com