แจกปลา Zoning

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

แจกปลา Zoning 

ภารกิจหน้าที

 เผยเเพร่: 2017-03-07  |   ข่าววันที่: 2017-03-07 |  อ่าน: 854 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี ดำเนินการแจกปัจจัยการผลิต (ปลานิลแปลงเพศ) แก่เกษตรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในพื้นที่ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาที่ขึ้นทะเบียนร่วมโครงการในปีนี้จำนวน ๔๐ ราย ได้รับปัจจัยการผลิตเป็นปลานิลแปลงเพศจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ ตัว 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com