ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปราจีนบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดปราจีนบุรี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-07  |   ข่าววันที่: 2017-02-03 |  อ่าน: 496 ครั้ง
 

นายภควัศ สลักคำ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนนายสุชาติ ไกรสุรสีห์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบทางไกล (Web conference) เพื่อเข้ารับฟังคำชี้แจงแผนขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ประสาท สุขเกษตร) เมืื่ีอวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น ๓ ศูนย์ราชการจังหวัปราจีนบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com