วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-01-03  |   ข่าววันที่: 2018-12-19 |  อ่าน: 215 ครั้ง
 

อบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒) จำนวน ๗๙ ราย ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถในการประกอบอาชีพด้านการประมง ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com