กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ตามที่กรมประมงได้ดำเนินการศึกษาวิจัย และสามารถผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ 

กรมประมงจึงขอกำหนดราคาในการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 3 รายการ ดังนี้

1.ปลาเค้าขาว  ขนาด 1-2- นิ้ว  ราคาตัวละ 8.00 บาท

2.ปลาเค้าขาว  ขนาด 2-3 นิ้ว   ราคาตัวละ 10.00 บาท

3.ปลาเค้าขาว  ขนาด 3-5 นิ้ว   ราคาตัวละ 16.00 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   124   สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   92  การประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม...  91  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    66  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   57  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   56  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   50  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)   49  รับสมัครอบรม กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    48  กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ