กิจกรรมจัดระบบสัตว์น้ำควบคุม 20 ก.ค. 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


กิจกรรมจัดระบบสัตว์น้ำควบคุม 20 ก.ค. 2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายมนตรี อาปามะเก นักวิชาการประมง และนายจักรพงศ์ ทักษ์คีรี พนักงานผู้ช่วยประมง ติดตาม และเฝ้าระวังการเพาะสัตว์น้ำให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากการเพาะเลี้ยงและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายใต้กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 21 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565   99   จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   85  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   64  รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566   39  ปล่อยพันสัตว์น้ำฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำของไทย วันที่ 18 พ.ย. 2565   37  รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566   29  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี (หน้าแรกเว็บไซต์)   26  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)   22  วิธีการค้นหาประกาศหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   20  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย    12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ