วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี..คลิก

2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • การประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566           การประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม... จำนวนผู้อ่าน 137  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   จำนวนผู้อ่าน 94 รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566 รับสมัครอบรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 82 รับสมัครอบรม กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  รับสมัครอบรม กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม   จำนวนผู้อ่าน 81 รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566 รับสมัคร กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77 แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง) แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 (ด้านประมง)  จำนวนผู้อ่าน 74 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 25 ธันวาคม 2565 (อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง)  จำนวนผู้อ่าน 61 กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 53 จำหน่ายพันธุ์กบ อายุ 30 วัน ตัวละ 1 บาท จำหน่ายพันธุ์กบ อายุ 30 วัน ตัวละ 1 บาท  จำนวนผู้อ่าน 41 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจฯ วันที่ 28 มีนาคม 2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจฯ วันที่ 28 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 29


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

  รายละเอียด  เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com  email  ifprachinburi@gmail.com  โทรศัพท์ 037-452590-1  FAX 037-452590-1  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6