กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วัดเขาไม้แก้ว 12 พ.ย. 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วัดเขาไม้แก้ว 12 พ.ย. 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายปริณ อัตตะสาระ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายชรัม มีพร้อม พนักงานผู้ช่วยประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ  สระน้ำสาธารณะประโยชน์วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายไพบูลย์ สมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านเขาไม้แก้ว ร่วมรับพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย 5 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65   132   ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี 9 มิ.ย. 2565   84  เฝ้าระวคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 22 ก.ค. 65   80  ติดตามผลผลิตสัตว์น้ำรของเกษตรกรที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ...  78  ฟื้นฟูผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำของไทย 22 ก.ค. 65   74  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ...  69  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 17 ถึง 31 ส.ค. 2565   67  กิจกรรมจัดระบบสัตว์น้ำควบคุม 20 ก.ค. 2565   66  สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 18 ตุลาคม 2565   49  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระช...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ