กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วัดเขาไม้แก้ว 12 พ.ย. 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วัดเขาไม้แก้ว 12 พ.ย. 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-12  |   ข่าววันที่: 2021-11-12 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาววรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายปริณ อัตตะสาระ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายชรัม มีพร้อม พนักงานผู้ช่วยประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ  สระน้ำสาธารณะประโยชน์วัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายไพบูลย์ สมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านเขาไม้แก้ว ร่วมรับพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วัดเขาไม้แก้ว 12 พ.ย. 2564  (127)   ประชาสัมพันธ์เปิดให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค   (83)  ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ "Disruption Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม"  (82)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  (82)  ประชาสัมพันธ์ Line Official Account "จีพีเอ กรมประมง"  (69)  สำเนาประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ และยกเลิกราคาจำหน่ายพั... (60)  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา... (59)  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  (38)  รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมอาชีพประมง" หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ย... (32)  ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุ์ดี GAP (อ.นาดี 29ต.ค.64)  (25)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com