ประชาสัมพันธ์ Line Official Account "จีพีเอ กรมประมง"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี


ประชาสัมพันธ์ Line Official Account "จีพีเอ กรมประมง" ประชาสัมพันธ์ Line Official Account "จีพีเอ กรมประมง"

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากหน่วยงาน และเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมประมงเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

enlightened ช่องทางการติดต่อ   https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=227ffebt

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมอาชีพประมง" หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรก...  91   รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมอาชีพประมง" หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ย...  85  ทำเนียบผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   80  กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ 4 ก.พ. 2565   70  สำรวจผลผลิตสัตว์น้ำและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกร...  70  ตรวจติดตามประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี GAP   70  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...  47  กิจกรรมจัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 เมษายน ...  25  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน...  24  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ วันที่ 27 เม.ย. 2565   23

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี

      เลขที่ ๒๓๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐  โทร/โทรสาร. ๐ ๓๗๔๕ ๒๕๙๐ ๑  Email : ifprachinburi@gmail.com    ifprachinburi@gmail.com   037-452590-1   037-452590-1   แฟนเพจ