สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม ส่งเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม ส่งเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

ประชาสัมพันธ์งาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-21  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 33 ครั้ง
 

  องค์ความรู้ด้านประมง (Knowledge Management)

20-21 มกราคม 2563

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่1,3 ร่วมการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เป็นผู้จัดการอบรม

ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา และโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน

โดยมีการบรรยายและฝึกปฎิบัติการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำจำนวน 4 เมนู ได้แก่ น้ำพริกปลาดุก, ปลาส้ม, ปลาแดดเดียว และปลาเส้นปรุงรส ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างมาก

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำโครงการประมงส่งเสริมอาชีพ.. (771)  โครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำและการจัดตู้ปลาอย่างง่าย".. (370) ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง.. (239) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ1).. (225) เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2561 อันดับที่ 3 นายเดชา ฤทธิเดช (กรุงเทพมหานคร).. (192) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปลาสวยงาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต.. (162) กรมประมงแจกปลากัด เนื่องในโอกาศวันเด็กแห่งชาติ.. (152) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรม พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงประจำ.. (146) ข้อปฏิบัติสำหรับเกษตรกรประมงในช่วงฤดูแล้ง.. (138) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีแก่ นายสมรัฐ สร้อยสุวรรณ เกษตรกรเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เจ้าของฟาร์ม Sunshine cichlid Farm ฟาร์มเพ.. (136) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ำสวยงาม ขนย้ายปลาอัลลิเกเตอร์ จากวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง ก.. (132) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ออกหน่วยบริการรับคำขอจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ขนาดไม่ถึง 10 ตันกรอสสำ.. (129) โครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร"แปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น".. (124) โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ.. (107) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมอวยพร พร้อมรับโอวาทจากคณะผู้บริหารกรมประมง.. (106) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครเดินหน้าผลักดันโครงการแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เขตหนองจอก.. (106) โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ.. (103) ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ระดับประเทศ.. (102) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ .. (96) สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา.. (91)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900