ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล 

 เผยเเพร่: 2019-09-12  |   ข่าววันที่: 2019-09-11 |  อ่าน: 228 ครั้ง
 

ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล โดยมี นางพัชรินทร์  ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมดังนี้
          1. แจ้งข้อสั่งการจาก ผอ. เรื่องให้แต่งเครื่องแบบทุกวันจันทร์โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
          2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จะไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม
          3. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานราชการที่ผ่านการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการต่อสัญญาผ่านระบบ D-GIS กรมประมง ในระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 พร้อมผู้บังคับลงนาม ส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
          4. กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องเวลามาปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมง โดยจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการทำงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
          5. การขอใช้รถเพื่อไปราชการให้หมวดยานยนต์พิจารณาว่าเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไปหรือไม่
          6. การไปราชการ แต่ละกลุ่มจะไม่มีการส่งสำเนาให้งานบุคคลทราบต่อไป แต่จะให้นำเรื่องไปเสนอในแฟ้มเฉพาะไปราชการให้ ผอ. ลงนาม และให้บริหารจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ด้วย Excel แทน

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ.


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล .. (442)  ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (244) ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (228) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (219) คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563.. (198) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560 - 2564.. (187) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (178) ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ.. (161) แบนเนอร์.. (154) ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าแสดงความยินดีกับ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงคนให.. (135) ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้ารับตำแหน่งใหม่.. (134) กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์.. (133) ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (127) ฝ.บท. ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (105) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 .. (50)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900