ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล 

 เผยเเพร่: 2019-09-12  |   ข่าววันที่: 2019-09-11 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล โดยมี นางพัชรินทร์  ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมดังนี้
          1. แจ้งข้อสั่งการจาก ผอ. เรื่องให้แต่งเครื่องแบบทุกวันจันทร์โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
          2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จะไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม
          3. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานราชการที่ผ่านการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการต่อสัญญาผ่านระบบ D-GIS กรมประมง ในระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 พร้อมผู้บังคับลงนาม ส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
          4. กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องเวลามาปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมง โดยจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการทำงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
          5. การขอใช้รถเพื่อไปราชการให้หมวดยานยนต์พิจารณาว่าเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไปหรือไม่
          6. การไปราชการ แต่ละกลุ่มจะไม่มีการส่งสำเนาให้งานบุคคลทราบต่อไป แต่จะให้นำเรื่องไปเสนอในแฟ้มเฉพาะไปราชการให้ ผอ. ลงนาม และให้บริหารจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ด้วย Excel แทน

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ.

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล .. (803)  ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (573) กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (572) ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 703 ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (547) ฝ.บท. ร่วมจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล.. (455) คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563.. (449) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (419) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 .. (396) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 .. (396) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีกับนายธเนศ พุ่มทอง.. (392)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900