ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล

 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล 


ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ
ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ฝ.บท. จัดการประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล โดยมี นางพัชรินทร์  ซื่อสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อแจ้งในที่ประชุมดังนี้
          1. แจ้งข้อสั่งการจาก ผอ. เรื่องให้แต่งเครื่องแบบทุกวันจันทร์โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนจากกองการเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด
          2. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จะไปร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการกรม
          3. กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้พนักงานราชการที่ผ่านการประเมินประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการต่อสัญญาผ่านระบบ D-GIS กรมประมง ในระหว่างวันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 พร้อมผู้บังคับลงนาม ส่งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
          4. กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องเวลามาปฏิบัติราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมง โดยจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการทำงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป
          5. การขอใช้รถเพื่อไปราชการให้หมวดยานยนต์พิจารณาว่าเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไปหรือไม่
          6. การไปราชการ แต่ละกลุ่มจะไม่มีการส่งสำเนาให้งานบุคคลทราบต่อไป แต่จะให้นำเรื่องไปเสนอในแฟ้มเฉพาะไปราชการให้ ผอ. ลงนาม และให้บริหารจัดเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ด้วย Excel แทน

ที่มา : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)   265   ข่าวประชาสัมพันธ์   152  ข่าวประชาสัมพันธ์   146  ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการปร...  141  ผอ.กคพ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเ...  101  นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ...  95  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ)   90  ผอ.กคพ ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32   70  ผอ.กคพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ...  65  ผอ.กคพ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอวยพรและแสดงความยินดีแก่ ...  35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

     ชั้น 7 ห้อง 702 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทมหานคร 10900    royal_fisheries@hotmail.com   025798567   025798567