เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านบ้านปูลาวาจิปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ Post Larva 20 จำนวน 3 ล้านตัว และปูม้าระยะ Young crab จำนวน 120,000 ตัว ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปากแม่น้ำบางนรา บ้านปูลาวาจิ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงทะเลนราธิวาส ร่วมกับชาวประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านบ้านปูลาวาจิปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยระยะ Post Larva 20 จำนวน 3 ล้านตัว และปูม้าระยะ Young crab จำนวน 120,000 ตัว ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปากแม่น้ำบางนรา บ้านปูลาวาจิ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  540   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  259  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  231  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  217  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  111  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  95  เมื่อวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัต...  91  รับรู้ เรื่องมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จ...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ