ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาทะเล ตัวอย่างน้ำและดินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำและเกษตรกรสามารถนำผลการตรวจไปใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยปี พ.ศ. 2565 ตรวจจัวอย่าง จำนวน 1,832 ตัวอย่าง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ 68 ตัวอย่าง กุ้งขาว 360 ตัวอย่าง น้ำ 1,208 ตัวอย่าง ดิน54 ตัวอย่าง และปลากะพงขาว 142 ตัวอย่าง ซึ่งในกุ้งทะเลยังพบโรคที่สำคัญที่พบได้ตลาดทั้งปี ได้แก่โรคด่วน (VpAHPAND) และโรค EHP โดยมีเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อในแต่ละเดือน ดังนี้

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งทะเล ปลาทะเล ตัวอย่างน้ำและดินที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำและเกษตรกรสามารถนำผลการตรวจไปใช้ในการจัดการฟาร์ม โดยปี พ.ศ. 2565 ตรวจจัวอย่าง จำนวน 1,832 ตัวอย่าง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ 68 ตัวอย่าง กุ้งขาว 360 ตัวอย่าง น้ำ 1,208 ตัวอย่าง ดิน54 ตัวอย่าง และปลากะพงขาว 142 ตัวอย่าง ซึ่งในกุ้งทะเลยังพบโรคที่สำคัญที่พบได้ตลาดทั้งปี ได้แก่โรคด่วน (VpAHPAND) และโรค EHP โดยมีเปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อในแต่ละเดือน ดังนี้  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ได้ลงพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการ...  544   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ให้บริการเกษตรกรในการตรวจโรคในตัวอย่างสัตว์น้ำ ไ...  261  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส...  232  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ดำเนินงานโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการป...  224  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น และ ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ประจำ...  115  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยาก...  101  วันที่ 26 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยองร่วมกับกลุ่มประมงทะเลระยอง...  98  วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2566 นายวิรัตน์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประ...  98  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  95  วันที่ 16-27 มกราคม 2566 นายอมรเทพ เข็มโต นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล   อาคารปลอดประสพชั้น 6 - 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900    marine.general2021@gmail.com   025620543   025620543   แฟนเพจ