ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-08-29  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 514 ครั้ง
 

วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นางสาวจารุวรรณ  สีมา ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับตัวแทนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกรามและปลานิลในกระชัง) ปี 2560 เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของกลุ่ม บทบาทของคณะกรรมการกลุ่ม การแปรรูป การสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างเครือข่าย และการตลาด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000