ประชุมหารือเกษตรที่เข้าร่วมโครงเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมหารือเกษตรที่เข้าร่วมโครงเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

บทความ


วันที่ 11  สิงหาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์  ประชุมหารือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ และได้เชิญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลกระชัง ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลลำปาว บ้านโนนศาลา ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618