ติดตามผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ติดตามผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม ในวันที่  20  เมษายน 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวรัตนาวดี กิจจา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ นายสำรวย ชมพุฒ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการฯ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางประมวลมิตร อภิธนกุล ประมงอำเภอยางตลาด ร่วมติดตามผลการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกราม โดยการวัดขนาดความยาว ชั่งน้ำหนัก พร้อมทั้งวัดความโปร่งแสงและความลึกของแหล่งน้ำ 4 จุด ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ณ แหล่งน้ำหนองกุง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618